Våra pris alternativ Att provträna är gratis och alla är välkomna!

Träning- och medlemsavgiften ska betalas till Keiko på Plusgiro 1403894-7 eller Bankgiro 316-7657. eller Swish 123 162 9518

Medlemsavgiften innefattar

 • Medlemskap i Keiko Fighting & Fitness
 • Försäkring under träning
 • Avgifter till Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt Svenska Kyokushin förbundet.

Märk inbetalningen med namn och ange vilket träningavgift som avser samt eventuellt medlemsavgift.
Tex. Kalle Karlsson, träna allt & medlemsavgift vt-17.


Träna allt

2000kr/säsong

 • Du tränar obegränsat i alla våra träningsformer
 • Depositionsavgift på 150 kr för din låstagg tillkommer
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Kombi gym/fitness/karate

1850kr/säsong

 • Kombinera två valfria träningsformer
 • Depositionsavgift på 150 kr för din låstagg tillkommer
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Fitness - allt

1500kr/säsong

 • Träna på alla fitness-pass
 • Ingen låstagg ges ut
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Fitness - Max 1 i veckan

750kr/säsong

 • Du tränar max 1 pass varje vecka
 • Du tränar samma pass varje vecka
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer

Karate - Vuxen

1500kr/termin

 • Traditionell träning - Kihon
 • Fighting träning - Kumite
 • Har tillgång till gym före och efter passet
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Karate - Junior (7-10år)

600kr/termin

 • Träning 1 gång i veckan**
 • Traditionel träning - Kihon
 • Syskonrabatt*
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Karate - Junior (11-14år) nyb

600kr/termin

 • Träning 1 gång i veckan**
 • Traditionel träning - Kihon
 • Syskonrabatt*
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Karate - Junior (11-14år) adv

850kr/termin

 • Träning 2 gång i veckan**
 • Traditionel träning - Kihon
 • Syskonrabatt*
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer

*Syskonrabatt : Äldsta barnet betalar fullt pris, övriga syskon 50% rabatt. Ingen rabat på medlemsavgiften.

**För dig som förälder: För endast 300 kronor har du tillgång till gymträning under tiden du väntar på barnen.
Avgiften gäller för en termin och så länge ditt barn tränar under samma termin.


Gym

1200kr

 • Gäller i 6 mån, fr.o.m betalningsdagen
 • Depositionsavgift på 150 kr för din låstagg tillkommer
 • Års/medlemsavgift ingår i avgiften
10-kort

600kr

 • Gäller i 1 år
 • Du kan träna alla gruppträningar inkl karate
 • Års/medlemsavgift på 230 kr per år tillkommer
Engångsavgift

85kr

 • Du kan träna alla gruppträningar inkl karate
 • Du kan träna gym.